Endring av aksje: Borr Drilling Limited (BORR)

DET ER FORETATT ENDRINGER I BORR DRILLING LIMITED (ISIN:BMG575071086, TICKER BORR). AKSJEBEHOLDNINGEN ER ØKET FRA 77 505 000 TIL 315 792 500. EMISJONSVERDIEN ER ØKET FRA 1 308 975 000 TIL 9 383 110 973.

http://www.vpff.no/NOTC/NOTC-nyheter